2017-08-11 20:38:40

RÅVAROR: OLJA OCH GULD STIGER - TABELLSTOCKHOLM (Direkt) Oljepriset steg under kvällen efter veckodata från oljeservicebolaget Baker Hughes visat att antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskat med 5 stycken till 949 stycken under veckan som sträckte sig till den 11 augusti.

Inom oljesektorn ökade antalet riggar med 3 stycken till 768 stycken och i gassektorn minskade antalet riggar med 8 stycken till 181 stycken.

Guldpriset stiger fortsatt bland geopolitisk oro.

Noteringar klockan 20.35

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första termin +0:15 USD 48:74 0,31% -9,27%
Brent, första termin +0:32 USD 52:18 0,52% -8,06%

Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)
Koppar -12 USD 6.425 -0,19% 15,82%
Zink -42 USD 2.901 -1,41% 12,44%
Aluminium +6 USD 2.045 0,27% 20,64%
Nickel -325 USD 10.670 -2,96% 6,39%
Bly -40 USD 2.332 -1,69% 15,35%
Tenn -20 USD 20.300 -0,10% -3,88%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld +3:22 USD 1.289:53 0,22% 12,37%
Silver -0:01 USD 17:11 -0,10% 7,41%

Dollarindex -0.42 92.98 -0,45% -9,03%
(högre = starkare USD)