Stockholm 17:10
+0,09% Idag
+1,75% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-06-26 09:00:00

Christian Berner Tech Trade AB (publ) genomför organisationsförändring i koncernen

Christian Berner Tech Trade AB (publ) meddelar idag att Anna Boqvist under hösten kommer att lämna sin befattning som CFO i koncernen för nya utmaningar inom Healthcarebranschen i Nederländerna. Arbetet med att rekrytera en ny CFO har inletts.


- Anna har med sitt engagemang och ledarskap gjort betydelsefulla insatser för Christian Berner i den resa som bolaget gjort från familjeägt bolag till notering på Nasdaq Stockholm. Vi tackar Anna som nu valt att gå vidare med nya utmaningar utomlands för hennes goda insatser och önskar henne lycka till med framtida utmaningar, säger Bo Söderqvist, vd Christian Berner Tech Trade AB.


För ytterligare information kontakta:

Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tfn 46 (0) 31-336 69 10
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2017 kl. 9.00.


Christian Berner Tech Trade-koncernen (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm har mer än 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 130 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 450 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på www.christianberner.se och www.christianberner.com.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF