Stockholm 17:25
-0,89% Idag
-3,41% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-09 09:20:37

ORGANOCLICK: ORGANISK TILLVÄXT 47% 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Organoclick, som handlas på First North, hade en total försäljningstillväxt om 88 procent under tredje kvartalet, och en organisk tillväxt om 47 procent.

Koncernens försäljning uppgick till 16,5 miljoner kronor. Ebitda-resultatet uppgick till -4,08 miljoner kronor (-5,66).

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev -3,4 miljoner kronor (-8,7).

Genom den riktade nyemissionen som Organoclick genomförde i slutet av kvartalet förstärktes även kassan med 38 miljoner kronor.

"Vi går nu in i vårt säsongsmässigt svagaste kvartal. Vi har dock en stark efterfrågan av Organowood-virke på den professionella objektsmarknaden vilken är mindre säsongsberoende än konsumentmarknaden", säger vd Mårten Hellberg.

Bolaget ser även en ökad efterfrågan av Biokleen bilvårdsprodukter vilket säsongsmässigt är kontracykliskt mot bolagets underhållsprodukter för villamarknaden.

"Vi bedömer även att försäljningen av kistmaterial successivt kommer att öka under kvartalet", skriver vd.