Stockholm 17:02
+0,64% Idag
+3,11% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-01-04 07:43:26

Flaggningsmeddelande i Invuo Technologies AB


Flaggningsmeddelande i Invuo Technologies AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556610-2660 Invuo Technologies AB
InstrumentSE0000857369 common
InnehavareDavid Cohen
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-01-02
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier16 378 155
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter16 378 155
Andel
 - aktier19,95 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter19,95 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 119,95 % 16 378 155
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT19,95 % 16 378 155
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagTikvah Management LLC
 - antal rösträtter16 378 155
 - andel av rösträtter19,95 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter16 378 155
 - andel av rösträtter19,95 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnDavid Cohen
 - telefon+17048792224
 - mejljs@simcah.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML