Stockholm 17:30
-3,41% Idag
-21,17% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-02 16:36:22

INTEGRUM: RÖRELSERESULTATET BLEV -4,9 MLN KR 1 KV (-5,7)STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Integrum redovisar något minskad förlust i det första kvartalet (maj-juli) i bolagets brutna räkenskapsår 2019/2020, jämfört med motsvarande period föregående år, framgår av delårsrapporten på måndagen.

Rörelseresultatet uppgick till -4,9 miljoner kronor (-5,6). Kostnaderna har minskat, men det har också intäkterna, framgår av rapporten.

NGM-listade Integrums totala intäkter sjönk till 4,6 miljoner kronor (5,2), varav omsättning uppgick till 4,0 miljoner kronor (3,9).

"I vår växande verksamhet är det viktigt att titta på försäljningsutvecklingen över tid snarare än på kvartal efter kvartal och ser man på tolvmånaders rullande försäljning är vi glada över en fortsatt positiv trend", skriver vd María López i en kommentar.

Integrum tillfördes 10,1 miljoner kronor i en nyemission i maj, kapital ämnat för expansion i USA, en satsning vd:n uppger väntas generera ytterligare tillväxt under innevarande verksamhetsår.

"Trots att utmaningar kvarstår på den amerikanska marknaden är vi nu nära att få vårt genombrott genom att vi nu har sex nya sjukhus som står redo att erbjuda behandling med vårt implantatsystem", skriver María López efter att ha konstaterat att "vår försäljning i Europa fortsätter sin positiva trend".