Stockholm 17:30
0,00% Idag
-21,29% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-04-21 15:16:01

FASTPARTNER: STRATEGISKT VARA RESTRIKTIV MED STÖRRE FÖRVÄRVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Inflationen har fått fäste och kommer att ha viss negativ påverkan på Fastpartners förvaltningskostnader och i ett längre perspektiv även på bolagets byggprojekt, konstaterar vd Sven-Olof Johansson i rapporten för det första kvartalet 2022.

"När vi nu kan konstatera att inflationen inte är av en övergående karaktär, vilket till en början antogs av samtliga centralbanker, har det fått till följd att inflationsbekämpningen åter hamnat i fokus vilket inneburit hökaktig penningpolitik och aggressivare räntebanor", skriver vd:n som är tydlig med att kapitalmarknaderna snabbt har anpassat sig till den nya verkligheten och räntorna har skruvats upp i storleksordningen "70 - 450 räntepunkter beroende på kvaliteten hos emittenten".

Fastpartner har under inledningen av året emitterat två gröna 5-åriga obligationer och enligt vd:n är villkoren som bolaget fick på dessa ett styrkebesked och visar att bolaget får betalt för en vårdad balansräkning och låg belåningsgrad.

"Stigande finansieringskostnader i kombination med allt lägre avkastningskrav för fastigheter, har varit avgörande för Fastpartner då det gäller att ta det strategiska beslutet att vara restriktiva med större förvärv. I stället har vi valt att investera i och utveckla våra befintliga fastigheter där riskersättningen är avsevärt mycket bättre", skriver Sven-Olof Johansson.

Han siar dock i att inflationen på livsnödvändiga varor i kombination med högre räntor kommer att skapa en så kraftig inbromsning att det redan i slutet av nästa år kommer att behövas en mjukare penning- och finanspolitik.