Stockholm 17:30
-0,40% Idag
+4,44% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2015-11-12 08:54:24

NORDKOM: KÖPER FRIENDSBYRÅERNA, FÖRETRÄDESMISSION 9 MLN KR


STOCKHOLM (Direkt) Nordkom, som handlas på First North, förvärvar Friendsbyråerna och gör en företrädesemission om cirka 9 miljoner kronor.

Ny koncernchef blir Magnus Widgren, som i dag är vd på Friendsbyråerna.

Affären i detalj är att Nordkom förvärvar 100 procent av Scholz Friends Stockholm, 70 procent av Friends Tactics Sweden, 50 procent av Friends Insights och 20 procent av Parapix.

Köpeskillingen kommer att utgöras av en kontantdel om 15 miljoner kronor, varvid 8 miljoner ska erläggas kontant vid tillträdet och 7 miljoner ska erläggas genom revers, reglering av en internskuld till Scholz Friends om högst 4,7 miljoner samt av 9.243.963 nyemitterade aktier i Nordkom till ett värde motsvarande cirka 17 miljoner kronor.

När transaktionen, inklusive företrädesemissionen, är genomförd kommer säljarna till Friendsbyråerna att sammanlagt inneha aktier motsvarande cirka 33,3 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Transaktionen förväntas slutföras omkring den 16 december 2015.