Stockholm 14:56
0,00% Idag
-21,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-10-11 15:58:15

MAHA ENERGY: NYE STORÄGAREN FOIL VILL BYTA UT DELAR AV STYRELSESTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Maha Energys nya storägare Foil International Spain, som äger cirka 12,2 procent av aktierna, vill byta ut delar av styrelsen och har begärt att styrelsen kallar till extra bolagsstämma.

Det framgår av kallelsen till extrastämman, den 3 november.

Enligt kallelsen föreslår Foil, som är kopplat till Starboard-gruppen, att Starboards vd Paulo Thiago Mendonça, Fabio Vassel och Enrique Peña väljs till nya styrelseledamöter.

Vidare föreslås att Mahas avgående vd Jonas Lindvall samt Christer Lindholm och Nicholas Walker entledigas från sina uppdrag som styrelseledamöter.

Foil föreslår också att Fabio Vassel väljs till ny styrelseordförande och nuvarande styrelseordförande Harald Pousette entledigas, men kvarstår som styrelseledamot.

I slutet av september sålde Maha Energys dåvarande storägare Kvalitena cirka 10 procentenheter av sitt innehav till det brasilianska investmentbolaget Starboard (kopplade till Foil).