Stockholm 17:30
-0,80% Idag
+12,16% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-21 08:40:18

NFO Drives AB (publ)NFO Drives blir en "One-stop shop" leverantör

NFO Drives lanserar nu nya frekvensomvandlare med upp till 90kW baserat på PWM teknik. Avsikten är att erbjuda sina kunder en "One-stop shop" lösning.


NFO Drives erbjuder nu marknaden en produktportfölj av frekvensomvandlare från 0,37 kW upp till 90kW baserat på PWM tekniken. Tillsammans med sin unika patenterade sinus frekvensomvandlare bli NFO Drives en one-stop shop leverantör.

I marknaden finns ett behov av enklare frekvensomvandlare i kombination med en mer avancerad frekvensomvandlare. NFO Sinus frekvensomvandlare är baserad på en unik patenterad teknik som löser de problem som kan uppstå vid installation av den mer enkla frekvensomvandlaren baserat på PWM tekniken. Problem som kan uppstå med PWM tekniken är framför allt lagerskador, störande emissioner, mer avancerad installation, etc. I vissa applikationer är det priset på produkten som är det mest avgörande. Detta gör att kunder efterfrågat en enklare frekvensomvandlare som PWM tekniken erbjuder. För att möte kundens behov och bli en leverantör som kan leverera båda teknikerna, en one-stop shop leverantör erbjuder NFO Drives från och med nu en bredare produktportfölj. Fördelen för kunden med en one-stop shop leverantör, blir att kunden kan använda sig av samma inköpspartner för hela sitt behov.

-        Genom att erbjuda en bredare produktportfölj ser vi nya möjligheter; omsättningen för NFO Drives ökar under 2018, vi får en tätare kundkontakt och det ger oss möjligheten att informera om NFO Sinus fördelar gentemot PWM tekniken, säger Johan Braun VD NFO Drives och lägger till. Vi blir den första leverantören på marknaden som kan erbjuda detta till våra kunder.


Mer information lämnas av

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se

Johan Braun, verkställande direktör i NFO Drives AB

Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se


NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF