Stockholm 17:30
0,00% Idag
+23,73% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-10-13 16:36:55

RÄNTOR/VALUTOR: RÄNTOR NED, FORTSATT HÖG INFLATION I USASTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Räntorna i såväl Europa som USA sjönk på onsdagen, trots en fortsatt alarmerande hög inflationstakt i USA, och dollarn tappade mot euron.

På tisdagen röstade representanthuset igenom en höjning av skuldtaket, så den frågan kan bordläggas i alla fall till december.

Fokus låg närmast på USA-KPI för september. På tisdagen visade Fed New Yorks enkät stigande inflationsförväntningar hos hushållen och IMF betonade vikten av att centralbankerna är vaksamma på mer uthålliga inflationsuppgångar.

Konsumentpriserna i USA steg 0,4 procent i september, över väntade +0,3 procent. Inflationstakten steg till 5,4 från 5,3 procent, över väntade 5,3 procent och den högsta takten sedan augusti 2008. Energipriserna steg 1,3 procent under månaden medan livsmedelspriserna steg 0,9 procent. Priserna på nya fordon steg 1,3 procent.

Kärninflationen låg kvar på 4,0 procent, i linje med förväntningarna. Att hyrorna steg med 0,5 procent (och boendekostnaderna i Owners equivalent rent, OER, med 0,4 procent) under månaden kan samtidigt peka mot en fortsatt uppgång även i kärninflationen framöver.

Commerzbank noterade att de medelfristiga inflationsriskerna har ökat. Inflationen dämpades bara av betydande nedgångar för hyrbilar (-2,9 procent), begagnade bilar (-0,7), hotell (-0,6) och flygpriser (-6,4).

"Här håller marknaderna uppenbarligen på att långsamt normaliseras och priserna korrigeras igen efter att tidigare har stigit betydligt", skrev de.

Andra priser är viktigare för utsikterna. Detta gäller inte minst för hyror och imputerade hyror för bostadsägare (OER). Dessa står för cirka en tredjedel av korgen och stiger långsamt, och det är anmärkningsvärt att hyresinflationen steg under sommaren. Uppgången i september för hyror och OER var den högsta sedan maj 2001 respektive juni 2006.

Även om septemberrapporten visar att en del pandemirelaterade priser sjunker tillbaka, så stiger pristrycket för andra, inte minst på grund av bristen på material och arbetskraft. Kärninflationen borträknat fordon, hotell och flyg ligger klart över nivån före pandemin.

"På grund av dessa inflationsrisker så kommer Fed sannolikt att minska sina obligationsköp i november, även om ekonomin har tappat momentum på sistone", skrev Commerzbank.

Många företag låter högre arbetskrafts- och materialkostnader slå igenom i högre priser. NFIB:s småföretagsenkät visade att 46 procent netto planerar att höja priserna kommande tre månader, en rekordhög nivå.

På onsdagskvällen svensk tid publiceras protokollet från FOMC-mötet den 22 september. På tisdagskvällen sade Feds vicechef Richard Clarida att Fed snart kan börja minska på de månatliga obligationsköpen, och Fed-chefen i St Louis, James Bullard, sade att han förespråkar en snabb tapering-process för att skapa handlingsutrymme vid behov framöver.

USA-räntorna steg initialt efter KPI men sjönk sedan tillbaka och vid svensk stängning var den tioåriga statsobligationen 5 punkter ned på 1,54 procent jämfört med motsvarande tid på tisdagen.

I Kina visade utrikeshandeln ett överskott på motsvarande 66,8 miljarder dollar i september efter +58,3 miljarder i augusti. Exporten, mätt i dollar, steg 28,1 procent i årstakt, över väntade 21,0 procent.

Tillväxttakten för utestående lån från banker sjönk till 11,9 procent i september från 12,1 procent föregående månad.

"Den breda kredittillväxten minskade i september och ökar nu i den långsammaste takten sedan december 2005. Då PBOC-policyn blir mer stöttande som svar på svårigheter i fastighetssektorn så tror vi att kredittillväxten ökar kommande kvartal. Men sedvanlig fördröjning gör att de strama kreditförhållandena kommer förbli en motvind för den ekonomiska aktiviteten ett tag", skrev Capital Economics i en kommentar.

Tyska räntor var 1-3 punkter ned. Industriproduktionen i euroområdet sjönk 1,6 procent i september jämfört med augusti, i linje med förväntningarna. I årstakt ökade produktionen 5,1 procent.

Oxford Economics noterade att Europas industri kämpar med störningar i leveranskedjorna, som tynger aktiviteten i sektorn. Det har i synnerhet drabbat fordonssektorn som tvingats dra ned på produktionen på grund av bland annat bristen på halvledare. Den senaste tidens data pekar ändå mot viss lättnad i utbudet av mikrochips, där bristen väntas lätta.

Industri-PMI för augusti och september visar också dämpad tillväxt.

"Vi tror därför att industriproduktionen i euroområdet krympt något under tredje kvartalet, innan den gradvis tar ny fart igen då utbudsstörningarna börjar avta", skrev de.

Svenska räntor steg några punkter i längre löptider, medan kronan stärktes 3 öre mot dollarn och 1 öre mot euron.

Kantar Prosperas enkät att penningmarknaden nu spår en KPIF-inflation på 1,9 procent om ett år, 1,9 procent om två år och 2,0 procent om fem år, upp från 1,7, 1,7 respektive 1,9 procent i förra enkät.

Det är första gången på tre år som de långsiktiga inflationsförväntningarna stiger till Riksbankens 2-procentsmål. Eller på detaljnivå: på fem års sikt har förväntningarna stigit till i snitt 1,961 från 1,852 procent. Högsta prognos har dragits upp från 2,6 till 3,5 procent.

Det finns en debatt om värdet av inflationsförväntningar för att förutspå kommande inflation, även om ledamöter i centralbanker fortsatt säger sig följa dem. Dessa förväntningar har också historiskt haft en tendens att följa spotinflationen. På torsdagen publiceras KPIF-utfallet för september, som antas ha stigit till 3,0 procent från 2,4 procent i augusti.


image