Stockholm 17:30
+0,62% Idag
+3,09% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-24 08:40:52

SMART EYE: OMSÄTNING +28% 3 KV, RÖRELSEFÖRLUST 8,2 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) First North-listade eyetrackingbolaget Smart Eyes nettoomsättning steg 28 procent till 12,9 miljoner kronor under det tredje kvartalet. Ökningen beror främst på den ökade aktivitet bolaget ser inom affärsområdet Applied Solutions med "stadigt stigande" projektintäkter tack vare ett allt större antal projekt. Affärsområdet Research Instruments utvecklades i linje med plan och Smart Eyes ser en tilltagande aktivitet i USA som en följd av det nyetablerade säljkontoret i Detroit.

Det framgår av delårsrapporten.

"Den första serieproducerade bilen med Smart Eyes mjukvara har börjat säljas. Vi sluter samarbetsavtal med nyckelspelare på forskningsmarknaden. Vi får fler design wins. Våra kunder är nöjda med vårt erbjudande och vad vi levererar. Båda affärsområdena går bra tack vare en stark underliggande marknad, god positionering och de satsningar som gjorts under året", skriver vd Martin Krantz i rapporten.

Kvartalets rörelseresultat uppgick till -8,2 miljoner (-4,6). Resultatförändringen är främst hänförlig till ökat antal anställda för att hantera den större projektverksamheten samt den geografiska expansionen.