Stockholm 17:30
0,00% Idag
-22,63% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-02-01 13:52:22

NFO DRIVES: OMSÄTTNING OCH RESULTAT STEG 4 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) NFO Drives omsättning steg till 9,2 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2020, jämfört med 6,4 motsvarande period året innan.

Ökningen beror enligt bolaget dels på att de leveransförseningar till följd av komponentbrist som rapporterades om i det tredje kvartalet har kunnat återhämtas, dels på en ökad efterfrågan på bolagets produkter.

"I likhet med vad vi tidigare kommunicerat har efterfrågan kommit tillbaka sedan september månad och vi upplever ett nästan normaliserat affärsläge", skriver NFO Drives i sin rapport.

Resultat före skatt uppgick till 0,4 miljoner kronor (-0,3).

I utsikterna uppges att bolagets ledning bedömer att försäljningsvolymen kommer att stiga under 2021.