Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-13 12:32:15

RÅVAROR: OLJA OCH METALLER - TABELLNoteringar klockan 12.30

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första termin +0:02 USD 61:38 0,03% 1,62%
Brent, första termin -0:06 USD 64:89 -0,11% -2,96%

Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)
Koppar +8 USD 6.921 0,11% -4,51%
Zink +44 USD 3.284 1,36% -1,07%
Aluminium +8 USD 2.099 0,38% -7,45%
Nickel +150 USD 13.825 1,10% 8,35%
Bly +45 USD 2.388 1,90% -4,02%
Tenn +55 USD 21.430 0,26% 7,02%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld -4:29 USD 1.318:76 -0,33% 1,20%
Silver -0:02 USD 16:59 -0,13% -2,55%

Dollarindex +0.15 90.04 0,16% -2,26%
(högre = starkare USD)