Stockholm 17:30
0,00% Idag
-4,20% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-28 10:03:49

K2A: AVTAL MED GENOVA OM FASTIGHETSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tecknat avtal om att förvärva 30 procent av samtliga aktier i Genova Hold 23 ("JV-bolaget") av Genova Viby ("Genova"), som är ett helägt dotterbolag i Genova Property Group.

JV-bolaget äger via Genova Viby fastigheten Viby 19:3 i Brunna, Upplands Bro kommun. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 325 miljoner kronor.

Köpeskillingen uppgår till 81 miljoner kronor för 30 procent av aktierna med tillträdesdag den 28 augusti 2019. Köpeskillingen finansieras med en revers som förfaller till återbetalning med 50 procent när det första bygglovet för projektet har erhållits och 50 procent av reversen förfaller till återbetalning fem år efter att förutnämnda bygglov erhölls.

Fastigheten Viby 19:3 är i princip fullt uthyrd till bland annat Riddermarks Bil, Pop-Up Padel samt Tolga Food. Hyresvärdet från nuvarande hyresgäster uppgår till cirka 7 miljoner kronor. K2A och Genova kommer gemensamt genomföra ett detaljplanearbete för fastigheten i syfte att erhålla en detaljplan om cirka 110.000 kvadratmeter för främst bostäder, vård, skola och handel, samt därefter exploatera fastigheten för utveckling och byggnation av en ny stadsdel.

Projektet förutses löpa under en tidsperiod om cirka 10 år. Byggstart av den första etappen förväntas ske under 2021.