Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-06-21 12:00:00

Scandinavian ChemoTech AB förstärker den indiska verksamheten med före detta Getinge-profil

Scandinavian ChemoTech AB (publ) förstärker den medicintekniska ledarkompetensen i det indiska dotterbolaget, genom att utse Ashim Purohit till ny styrelseordförande i dotterbolaget. Ashim har lång erfarenhet från den medicintekniska branschen och har nyligen lämnat Getinges indiska dotterbolag, där han var VD i 13 år. 


-  Tillskottet av Ashims erfarenhet och nätverk är viktigt både för Indien och för hela ChemoTechs globala verksamhet. Ashim har under sin tid som VD på Getinge visat att han har det regionala kontaktnät och den ledarkompetens som krävs för att ta oss till nästa nivå, säger Mohan Frick, VD för ChemoTech.

-  Jag är glad och tacksam för det förtroende som ChemoTechs ledning gett mig. Som styrelseordförande för ChemoTechs indiska dotterbolag får jag nu, efter nästan 25 år inom Life Science, fortsätta arbeta med min passion, att göra innovationer och nya terapier tillgängliga för den indiska befolkningen. Min målsättning som ordförande för Scandinavian MediTech Plc. är att kunna bidra till en positiv utveckling av cancersjukvården, säger Ashim Purohit. 


För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD
Tele: +46 (0)10-218 93 03 Mail: info@chemotech.se 

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers- marknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 21 juni 2017 kl. 12.00 (CET). 


Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWaveTM är en innovation inom elektrokemoterapi, som skonsamt ger en ytterst effektiv behandling av många olika typer av tumörer. Med huvudkontor i IDEON Science Park i Lund befinner vi oss mitt i det stimulerande vetenskapliga mötet mellan Skåne University Hospital och Medicon Village. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. 


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF