Stockholm 17:02
0,00% Idag
+30,89% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-02-12 08:10:00

IRISITY: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -5,4 MLN KR 4 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Irisity, som säljer intelligenta kameraövervakningslösningar, redovisar ett resultat efter skatt på -5,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-3,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:14 kronor (-0:10).

Rörelseresultatet blev -4,9 miljoner kronor (-3,0).

Nettoomsättningen uppgick till 10,4 miljoner kronor (9,7) och försäljningstillväxten var 6 procent.

Irisitys månatligt återkommande intäkter (MRR) ökade i det fjärde kvartalet med 25 procent på kvartalsbasis.

Både rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (ebitda) och nettoresultatet samt kassalikviditeten följer plan, enligt bolagets vd Marcus Bäcklund, som dock tillägger att bruttomarginalen under perioden fortsatt har belastats av omfattande projekteringar.

"Utvecklingsarbetet med vår nya spetsalgoritm för kroppsdelsbaserad detektion av fallande och liggande personer fortskrider och förväntas lanseras under första kvartalet", skriver Irisity-vd:n i bokslutskommunikén.