Stockholm 17:30
-0,89% Idag
+6,58% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-05 13:35:05

ARC AROMA PURE: EMISSION ÖVERTECKNAD, 80% MED TECKNINGSRÄTTERSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arc Aroma Pures företrädesemission tecknades till cirka 80 procent med stöd av teckningsrätter, och cirka 30 procent utan teckningsrätter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen är således övertecknad med cirka 10 procent och garantiåtagandena som lämnats av ett antal externa investerare behöver inte tas i anspråk.

För att tillgodose denna överteckning har styrelsen beslutat att emittera 156.077 B-aktier ("Övertilldelningsemissionen").

Utspädningseffekten för företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen tillsammans uppgår till cirka 15,5 procent av kapitalet och 9,0 procent av rösterna.