Stockholm 17:30
0,00% Idag
-21,29% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-01-10 16:15:00

Kommuniké från extra bolagsstämma i Concejo AB (publ)

Extra bolagsstämma i Concejo AB (publ) hölls idag måndag den 10 januari 2022. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2022") samt emission av teckningsoptioner riktade till ledande befattningshavare i Concejo.


Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
www.concejo.se
 

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF