Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-19 16:19:57

Flowscape - under sammangående med Crowdsoft - offentliggör femårigt samarbetsavtal med Fujitsu

Flowscape har ingått femårigt samarbetsavtal med Fujitsu


Flowscape, under sammangående med Crowdsoft, har tecknat ett femårigt samarbetsavtal med svenska Fujitsu.

Se nedan infogat pressmeddelande från Flowscape

Femårigt samarbetsavtal med Fujitsu 

Flowscape har tecknat ett femårigt samarbetsavtal med svenska Fujitsu, som är en del av den japanska Fujitsu-koncernen, ett av världens största IT-tjänsteföretag. Ett pilotprojekt med en global detaljhandelskedja är under implementering. 

Samarbetet innebär att Fujitsu erbjuder Flowscapes system för ökad produktivitet och minskad friktion till sina globala kunder. Flowscape bedömer att ramavtalets ackumulerade ordervärde kan bli substantiellt under de fem åren. 

Inom ramen för avtalet har Fujitsu redan levererat Flowscape-lösningen till flera kunder, och ett pilotprojekt gällande en skräddarsydd lösning är under implementering hos en global detaljhandelskedja. Pilotprojektets ordervärde är 0,5 miljoner kronor och innebär en möjlighet att därefter fortsätta implementera på en mängd av kundens kontor världen över. 

"Vi är mycket glada för detta förtroende från Fujitsu. I och med vårt partnerskap med en stark global spelare som Fujitsu har vi en enorm möjlighet att leverera våra produkter till kunden över hela världen och ytterligare bekräfta styrkan i Flowscapes produkter", säger Peter Reigo, VD för Flowscape AB. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft                                                                                                                      Flowscape

VD Anders Jönsson                                                                                                          VD Peter Reigo

Tel: +46 70 765 66 21                                                                                                      Tel: +46 70 942 46 87

Email: anders.jonsson@crowdsoft.com                                             Email: peter.reigo@flowscape.se 

Hemsida: www.crowdsoft.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Crowdsoft Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2017.

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD. 

Kort om Flowscape AB

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda toppmodern IoT-baserad teknolo1gi, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor.

Flowscape har en stark kundbas med över 60 kunder varav 1 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Globala partners inkluderar Fujitsu, Ricoh och Cisco. Med kontor i Stockholm, Malmö och London, växer teamet bestående av 30 Flowmakers kontinuerligt.

För mer information, besök www.flowscape.se
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF