Stockholm 12:02
-0,72% Idag
-4,87% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-01-02 14:47:04

Motion Display byter likviditetsgarant till Mangold Fondkommission AB

Motion Display Scandinavia AB har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB om att agera likviditetsgarant i bolagets aktie från och med den 2 januari 2018.


Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en mer rättvisande värdering och förbättra den totala handelsvolymen i aktien.

Likviditetsgarantiavtalet träder i kraft 2 jan 2018. Avtalet med tidigare likviditetsgaranten, Remium Nordic AB, gällde till och med 31 december 2017.

För ytterligare information
Anna Engholm, VD Motion Display Scandinavia AB, +46 (0) 709 79 35 04
E-post: anna.engholm@motiondisplay.com 

Denna information är sådan information som Motion Display Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2018.

Motion Display är den ledande globala tillverkaren av skyltar till detaljhandeln baserade på elektroniskt papper och erbjuder nya lösningar för effektiv marknadsföring i butik. Bolaget grundades i Uppsala 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef för Pharmacia AB och grundare av bland annat Pricer AB, världsledande leverantör av ESL (Electronic Shelf Labels). www.motiondisplay.com 
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF