Stockholm 17:30
-0,55% Idag
+19,04% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-01-28 09:00:00

Inbjudan till Atrium Ljungbergs kapitalmarknadsdag den 15 februari 2017

Atrium Ljungberg bjuder härmed in analytiker, investerare och media till en kapitalmarknadsdag på huvudkontoret i Sickla, Nacka den 15 februari 2019. Presentationen hålls på svenska. 


Tid: 12:00 - 14:00
Registrering och lunch från kl. 11:30

Plats: Atrium Ljungbergs huvudkontor, Smedjegatan 2C i Sickla, Nacka
Vd Annica Ånäs och cfo Martin Lindqvist presenterar bokslutskommunikén för 2018 och året som gått, kommenterar affärsläget och berättar om våra pågående projekt samt affären med Stockholms stad avseende Slakthusområdet. Dessutom medverkar Affärsutvecklingschef Linus Kjellberg och presenterar visionen för Slakthusområdet.
Efter kapitalmarknadsdagens slut klockan 14.00 erbjuds intresserade att göra platsbesök på våra två projekt vårdhuset Curanten och Hotell Tapetfabriken i Sickla. 

Kapitalmarknadsdagen direktsänds och kan följas på: 
https://tv.streamfabriken.com/sv-atrium-ljungberg-q4-2018

Telefonnummer för de som följer direktsändningen via länk och vill ringa in och ställa frågor:

Sweden : +46850558350
United Kingdom: +443333009263

Deltagaranmälan görs senast den 12 februari 2019 till anmalan@al.se
För praktiska frågor vänligen kontakta Maja Ernelli på maja.ernelli@al.seeller telefon
073 - 946 14 13.

Varmt välkommen!

Nacka 2019-01-28
Atrium Ljungberg AB (publ)


För mer information kontakta:

Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 070-927 60 09, martin.lindqvist@al.se


Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 43 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 14 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF