Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-29 08:26:42

REALFICTION: NETTORESULTATET BLEV -2,0 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Realfiction, som utvecklar och säljer mixed reality-lösningar och digitala visualiseringar, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet på -2,0 miljoner kronor. Utfallet för motsvarande kvartal under 2016 framgår inte i rapporten.

För de första nio månaderna 2017 var nettoresultatet -5,7 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick i kvartalet till 4,2 miljoner kronor och under de nio månaderna till 13,0 miljoner kronor.

"Nettoomsättningen påverkades av försening av produktordrar, allokering av resurser till noteringsrelaterade uppgifter samt marknadsintroduktion av DeepFrame. Nettoomsättningen för delåret 2017 utgjordes främst av försäljningsintäkter genom försäljning av produkten Dreamoc", uppger bolaget.

Realfictions aktie handlas på Nasdaq First North sedan i

juli.

"Efter denna starka inledning som noterat bolag ser jag med stor tillförsikt på våra möjligheter att öka försäljningen och bygga stort värde i våra utvecklingsprojekt under 2018", uppger vd Clas Dyrholm i delårsrapporten.