Stockholm 17:18
-1,65% Idag
+17,96% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-25 09:08:08

Ecoclime: Analysguiden: Installationer går starkt

Ecoclimes försäljning utvecklas som planerat och speciellt bra går det för Inomhusklimat. Per årsskiftet 2018/19 låg koncernen på cirka 80 miljoner kronor i årliga intäkter och med siktet inställt mot 15 procent EBITDA-marginal. Försäljningsansträngningarna inom cirkulära energisystem mot fastighetsägarna kommer att öka i år.


Ecoclime säljer egna energiprodukter och system för komfort­värme och komfortkyla främst riktad mot fastighets­ägare och kommuner. Intresset är stort för energiåtervinning. Den nya förvärvsstrategin har gett fart åt Ecoclime-koncernen, där dotterbolaget Flexibel Luftbehandling som tillkom i juni 2017 står för drygt hälften av koncernens omsättning proforma. Eococlime-koncernen omsättning ökade till cirka 80 miljoner kronor i årstakt vid slutet av 2018, varav dock cirka 10 miljoner kronor är aktiverade kostnader.

Ecoclime säljer klimatsystem i innertak som erbjuder såväl komfortkyla som komfort­värme för kommersiella fastigheter. Installationstart av 15 000 kvadratmeter klimattaktak är planerad under 2019. Vidare marknadsför och säljer bolaget Cirkulära Energisystem för återvinning, lagring och distribution av komfortvärme i alla typer av fastigheter. Ett tredje område är automation, det vill säga bolag som säljer tjänster och utrustning för optimering och styrning av energianläggningar i och mellan grupper av fastigheter.

Affärsområdena Inomhusklimat med Flexibel Luftbehandling ligger nu på omkring 15 procent rörelsemarginal vid sina installationer, vilket är i  nivå med de större konkurrenterna som till exempel Swegon.

Vi justerar ned våra intäkts- och resultatprognoser något för 2019 och 2020, men behåller ändå vårt huvudscenario där bolaget når upp mot 15 procent rörelse­marginal mellan år 2019 och 2020. Vår motiverade riktkurs blir 8,7 kronor i Bas-scenariot, som varierar från 5,5 kronor i Bear-scenariot till 11,7 kronor i Bull-scenariot.  

Läs hela analysen på Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-ecoclime-installationer-gar-starkt).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.Läs mer här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden).
Attached html: HTML