Stockholm 17:30
+0,51% Idag
+1,43% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-26 11:00:00

LINDAB: PRIS PÅ GALVAD PLÅT MER ÄN 15 PROCENT DYRARE - VDSTOCKHOLM (Direkt) Priserna på den för Lindab viktiga galvaniserade plåten har stigit med drygt 15 procent hittills i år, och bolaget har inte hunnit med att höja priserna mot sina kunder i motsvarande takt.

"Nu är vår utmaning att föra över de kostnadsökningarna på våra kunder. Historiskt har vi varit skickliga på att parera för stålpriser, men det är ofta en prisförskjutning på 60-90 dagar innan man får igenom det", beskriver den tillförordnade vd:n Fredrik von Oelreich situationen som sänkte resultatet för Lindab under kvartalet för Nyhetsbyrån Direkt på torsdagen.

Det underliggande rörelseresultatet i kvartalet föll oväntat med 15 procent till 162 miljoner kronor, tvärtemot analytikerförväntningar på en ökning med nästan 10 procent.

"Det finns alltid konkurrens, men framför allt är det vår uppgift som marknadsledare på de marknader där vi är det att höja priserna. Sedan är det ju alltid en dragkamp mellan köpare och säljare", resonerar Fredrik von Oelreich vidare kring förutsättningarna för att gå i land med de prishöjningar bolaget i rapporten skriver att man hoppas på.

I övrigt säger han att upprampningen av Lindabs nya lager ("distributionscenter") i Grevie pågår som planerat, med vissa vanliga uppstartsproblem som kunde väntas i det it-mässigt avancerade höglager som det är fråga om. Lindab investerar 160 miljoner kronor i det nya lagret, som leasas, och räknar med en återbetalningstid på fem år.

"Vi räknar med besparingar på tvåsiffriga miljonbelopp 2018, och dubbelt så mycket under 2019", säger Fredrik von Oelreich om besparingseffekter.

Den strategiska översynen, där SEB Corporate Finance har anlitats för att utvärdera en eventuell avyttring av affären utanför ventilation, inleds i dagarna efter styrelsebeslut i veckan.

"Förhoppningsvis ska det vara klart under första halvåret nästa år", säger Fredrik von Oelreich om tidplanen. Huruvida en särnotering av det som säljs är aktuellt är för tidigt att svara på: huvudspåret är att hitta "goda industriella händer", säger Fredrik von Oelreich.

Vad ser ni för byggkonjunkturella tecken från er horisont?

"Det man ser är fortsatt tillväxt, även om det bromsar in. Vi har nått toppen och passerat den, med viss inbromsning i Sverige och Västeuropa men fortsatt god tillväxt i Östeuropa. Det är ömsom vin, ömsom vatten, med viss osäkerhet."

Fredrik von Oelreich tillträdde som tillförordnad vd i slutet av september, och besvarar frågan om huruvida han kan tänka sig att bli permanent vd med att han nu fokuserar på uppdraget med den strategiska översynen.

Lindab-aktien var ned 2 procent strax efter klockan 10.30 på torsdagen.