Stockholm 17:30
0,00% Idag
-22,63% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-10-19 13:40:37

FASTPARTNER: MER FLEXIBEL MARKNAD, RESULTATMÅL KVARSTÅRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastpartner upplever, i slutfasen av pandemin, att uthyrningsmarknaden har blivit mer flexibel och rörlig.

"Den starka återhämtningen och den entreprenöriella kraft vi ser i Stockholmsområdet gör att vi kommer att öka våra hyresintäkter väsentligt, något som kommer att få fullt genomslag i slutet av år 2022", skriver vd Sven-Olof Johansson i delårsrapporten.

Under det tredje kvartalet ökade hyresintäkterna med 4 procent. Förvaltningsresultatet ökade också med omkring 4 procent.

"Förvaltningsresultatet har ökat främst på grund av högre hyresintäkter från fastigheter förvärvade under 2020 och 2021, nytecknade hyreskontrakt och färdigställda hyresgästanpassningar samt lägre räntekostnader till följd av bolagets Investment Grade-rating. Detta har motverkats av högre driftskostnader avseende el och försäkringsskador", skriver Fastpartners vd.

Fastpartners upprepar målet att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1.500 miljoner kronor.