Stockholm 12:02
-0,72% Idag
-4,87% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-30 17:59:54

MedCaps årsredovisning maj-dec 2017 offentlig

MedCaps årsredovisning för perioden maj-dec 2017 finns nu tillgänglig på www.medcap.se i pdf-format. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som efterfrågar den.


MedCaps årsstämma kommer att hållas den 21 maj 2018, kl 16.00 på IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2018 kl. 18.00 CET.


För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34


Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF