Stockholm 17:30
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-15 07:52:28

Kvartalsredogörelse januari-mars 2019 tidigarelagd för Ecoclime

Ecoclime Group AB har beslutat att tidigarelägga kvartalsredogörelsen för januari-mars 2019. Nytt datum för redogörelsen är torsdagen den 16 maj kl 08:30. 


Tidigare meddelat datum för kvartalsredogörelsen var torsdagen den 23 maj 2019.


Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se


Ecoclime Group AB är ett miljöteknikföretag för fastighetsmarknaden. Bolaget levererar inomhusklimat med komfortgaranti, cirkulära energisystem för återvinning av värme från spillvatten samt standardisering av data för fastighetsautomation. Energilösningarna baseras på IoT-teknologi som kan integreras med kundernas befintliga energisystem för värme och komfortkyla samt fastighetsautomation. Ecoclime har huvudkontor i Umeå, tillverkning i Vilhelmina samt sälj- och projektledning som utgår från Stockholm och Arvika. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF