Stockholm 17:30
0,00% Idag
-0,23% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-06 08:30:00

Arc Aroma Pure AB : 190806 Arcaroma tecknar avtal med Kiviks Musteri AB om juiceCEPT®


Pressmeddelande 2019-08-06

Arcaroma tecknar avtal med Kiviks Musteri AB om juiceCEPT®

Kiviks Musteri AB har tecknat ett hyresavtal för juiceCEPT®.

Samarbetet ger Arcaroma (Arc Aroma Pure AB) möjlighet att på hemmaplan visa globala kunder juiceCEPT® i full industriell skala i syfte att öka utbytet av mängd juice, dvs extraktionen, från äpple. De tillkommande positiva effekterna med juiceCEPT® såsom smak, doft och näringsämnen kommer naturligtvis att optimeras.

Avtalet omfattar även ett projekt för optimering och sampling av olika äppelsorter samt fastställa dess säsongsvariation i extraktion.

Projektet är fullt finansierat.   

- Jag är glad för hur snabbt vi har nått fram inom juiceCEPT® och avtalet med Kiviks Musteri ger oss ytterligare möjligheter till en industriell referens inom juiceextraktion. Nu får vi en referens på hemmaplan som vi har möjlighet att visa för utländska kunder, säger Johan Möllerström, VD för ArcAroma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Möllerström, CEO
(+46) 768 – 86 81 78
johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 augusti 2019 kl. 08.30.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)
Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com