Stockholm 17:30
-1,87% Idag
-5,45% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-22 15:00:21

MEDCAP: KÖPER BOLAG I TYSKLAND FÖR 8,5 MLN EURSTOCKHOLM (Direkt) Medcap förvärvar Strässle & Co. Medizintechnik i Tyskland.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Strässle förväntas omsätta cirka 3,5 miljoner euro under verksamhetsåret 2017, med ett ebitda-resultat på cirka 1,3 miljoner.

Medcap betalar 8,5 miljoner euro kontant vid övertagandet och därutöver kan ytterligare en tilläggsköpeskilling på upp till 0,5 miljoner euro utfalla efter 24 månader under förutsättning att säljarnas åtagande kring överlämnande av bolaget uppfyllts. Förvärvet finansieras genom Medcaps befintliga kassautrymme samt banklån.

Transaktionen förväntas stänga i början av januari 2018 och då kommer Strässle att bli en del av Medcaps affärsområde medicinteknik.

"Transaktionen har ett stort strategiskt värde då den, i kombination med det sedan tidigare ägda varumärket Quickels, etablerar MedCaps dotterbolag som den ledande leverantören av vaccum-baserade EKG-system i Europa", heter det.