Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,96% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-05-27 09:34:22

NFO Drives levererar till Wennstroms.

NFO Drives har under senare år lyckats öka antalet applikationsområden betydligt för sina unika frekvensomriktare. Sedan tidigare återfinns bolagets omriktare inom områden som mjölkproduktion, militära fartyg, sjukhus, vattenpumpar, fastighetsventilation, kylanläggningar med mera med prestigefyllda kunder som DeLaval, Saab, ICA och universitetssjukhus.  Genom ett nyligen upprättat avtal med Wennstrom Fuel Systems AB har NFO Drives med sin produkt NFO Sinus kommit in på ännu ett område nämligen bränslehantering.


Wennstroms, som är ett etablerat företag i Norden inom lagring, distribution och påfyllning av energi i flytande form, har nu valt NFO Sinus i kombination med sin kugghjulspump för distribution av diesel på mindre depåer. Fördelen är att pumpen kan mjukstartas och bränslemängden kan justeras efter anläggningens behov. Tidigare har man kopplat på motorn med direktstart och justerat bränslemängd med by-pass ventiler men med NFO Sinus kan bränslemängden justeras perfekt. Detta medför även att pumpens motor kan regleras ned i varvtal och en betydande energibesparing uppstår. NFO Sinus ger ut ren sinusvåg till motorn och inga jordströmmar eller gnistbildning uppstår. Eftersom NFO Sinus kan placeras långt ifrån pumpstationen kan hela kraft elektroniken placeras på säkert avstånd och endast en oskärmad kabel kan dras fram till pumpstationen.  

Leveranserna till Wennstroms har redan inletts och vi förväntar oss en gradvis ökning av försäljningen under sommaren, säger NFO Drives VD Johan Braun i ett uttalande. Hans bedömning är att detta avtal kommer att generera en årlig omsättning för NFO Drives på upp emot 0,5 MSEK.  Han förväntar sig också att de stora marknadssatsningar som har skett de senaste åren ska leda till att NFO Drives kan fortsätta attrahera fler nya kunder och applikationsområden.


Johan Braun

VD
0765-270 338
johan.braun@nfodrives.se


Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF