Stockholm 17:30
+0,56% Idag
+26,52% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2016-04-14 15:04:54

NFO DRIVES: ÄGER SAMTLIGA PATENTRÄTTIGHETER EFTER AFFÄRSTOCKHOLM (Direkt) NFO Drives har köpt samtliga tillgångar från Ragnar Jönssons dödsbos konkursbo och äger därmed samtliga rättigheter till den teknik som bolaget använder. Det innebär att NFO Drives inte längre behöver betala royalty till annan aktör, vilket på lång sikt kommer att ha en positiv effekt på bolagets resultat, skriver bolaget.

Förvärvet innebär även att samtliga övriga mellanhavanden mellan bolaget och dödsboet är reglerade, framför allt reglering av bolagets royaltyskuld och innestående fordringar på dödsboet.

Det framgår av ett pressmeddelande.