Stockholm 14:23
0,00% Idag
-2,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-09-21 15:00:13

Integrum AB: Delårsrapport 1 maj 2018 - 31 juli 2018


PRESSINFORMATION
21 september 2018

Integrums delårsrapport 1 maj 2018 - 31 juli 2018
Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2018 - 31 juli 2018. Delårsrapporten finnstillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet.

Integrum AB redovisade en nettoomsättning på 3 920 (5 767) KSEK under perioden 2018-05-01 till 2018-

07-31 (3 månader), en minskning med 32 % jämfört med motsvarande period föregående år. Förra årets

starka försäljning påverkades positivt av en lageruppbyggnad hos vår nya återförsäljare, Ottobock i USA.

Den försäljningen motsvarade 2 217 KSEK. Justeras jämförelsekvartalet ser vi en ökning med 10 % för

det redovisade kvartalet. Vi ser också att antalet operationer har ökat i år. Styrelsen föreslog under

andra kvartalet att genomföra en fullt säkerställd nyemission för att skapa förutsättningar för fortsatt

expansion. Emissionen genomförs i oktober.

Första kvartalet i sammandrag (1 maj 2018 - 31 juli 2018)

  • Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 3 920 (5 767) KSEK
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 5 222 (6 957) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5 628 (-1 190) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -5 654 (-963)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. 
Mölndal 21 september 2018 
Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 470 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta:
Rutger Barrdahl, VD                                                         
Mobil: 0705 - 23 39 55                               
Email: rutger.barrdahl@integrum.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

Pressmeddelande för Integrum
Delårsrapport Q1 2018-2019

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Integrum AB via Globenewswire