Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2016-06-08 10:33:18

ENVIROLOGIC: FÖRETRÄDESEMISSION 7 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) Envirologic har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Vid full anslutning kommer emissionen att tillföra cirka 7,0 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen omfattas till cirka 48 procent av teckningsförbindelser från befintliga huvudägare och nya investerare som tecknar med stöd av huvudägares uniträtter.

Emissionen kommer att ske i form av units.

Fem befintliga aktier i Envirologic, oavsett serie, ger rätt att teckna en unit bestående av två nya B-aktier, en vederlagsfri teckningsoption TO 1 B och en vederlagsfri teckningsoption TO 2 B.

Teckningskursen per unit är 7:00 kronor, varav teckningskursen per aktie uppgår till 3:50 kronor. Teckningsoptionerna TO 1 B respektive TO 2 B ges ut utan vederlag.

Styrelsen har även fattat beslut om en överteckningsemission vilken huvudsakligen kommer att ske på samma villkor som emissionen. Överteckningsemissionen kommer vid full teckning tillföra bolaget ytterligare cirka 2,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

Envirologic utvecklar automatiska programmerbara robotar för rengöring av hälsovådliga och starkt förorenade utrymmen. Sedan starten har bolaget sålt drygt 600 robotar, med ett sammanlagt försäljningsvärde om cirka 210 miljoner kronor i aktuellt nyförsäljningspris. Huvudmarknaden har varit tvätt av grisstallar.

Svenska marknaden för grisuppfödning är liten i ett europeiskt perspektiv. De närliggande länderna Danmark och Tyskland har marknader som tillsammans är cirka 25 gånger så stora som den svenska marknaden.

"Om bolaget kan nå samma marknadspenetration i övriga Europa som i Sverige innebär det ett samlat försäljningsvärde på cirka 2.500 miljoner kronor. För att utöka den internationella försäljningen behöver bolagets försäljningsorganisation förstärkas inom såväl exportförsäljning som internationell teknisk säljsupport, vilket kräver ett utökat rörelsekapital", skriver bolaget som motiv bakom emissionen.

Envirologic avser också att bredda sin verksamhet till andra tvättapplikationer.