Stockholm 10:25
-0,06% Idag
+18,20% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-09-14 10:40:15

RÄNTOR/VALUTOR: TJÄNSTEPRISER LJUSPUNKT I SVAG KPI-RAPPORTSTOCKHOLM (Direkt) Svenska kronan försvagas i förmiddagens handel på fredagen efter att SCB redovisat ett svagare utfall för augusti-inflationen än vad Riksbanken och marknaden räknat med. Svenska obligationsräntor sjunker samtidigt 1-3 punkter samtidigt som övriga Europaräntor endast rör sig blygsamt.

SCB redovisade att KPIF sjönk 0,2 procent i augusti jämfört med juli, och steg 2,2 procent jämfört med augusti 2017. Det var under de 2,3 procent som såväl marknaden som Riksbanken räknat med, men fortsatt tydligt över Riksbankens mål.

Mer problematiskt var dock att inflationstakten mätt som KPIF exklusive energi sjönk till 1,2 procent i augusti från 1,3 procent i juli. Här hade Riksbanken räknat med 1,3 procent enligt den nedreviderade prognosbana som Riksbanken publicerade förra veckan (i juli pekade prognosbanan mot 1,5 procent i augusti). Marknadsaktörer hade räknat med en uppgång till 1,4 procent i augusti, enligt SME Direkts prognosenkät.

Kärninflationstakten har därmed sjunkit gradvis fyra månader i rad, från 1,5 procent i maj, och noteringen i augusti var den lägsta sedan mars 2017. (Inflationstakten toppade därefter på 2,1 procent i juli 2017).

Handelsbanksekonomen Johan Löf noterar att KPIF exklusive energi kom in under Riksbankens prognos, men i linje med bankens egen prognos. Han ser dock inte bara dåliga nyheter för Riksbanken i statistiken, om man rensar bort "brus" ur statistiken "uppför sig den underliggande inflationen väl".

"Vi noterar att kärntjänstepriserna var en signifikant överraskning på uppsidan, vilket bådar gott för inflationen framöver", skriver Johan Löf, som håller fast vid prognosen att Riksbanken höjer räntan i februari.

Även Nordeas Torbjörn Isaksson noterade att tjänsteprisinflationen steg i augusti, och han räknar med att den fortsätter uppåt framöver. Han bedömer också att KPIF exklusive energi noterade en bottennivå i augusti, och Nordea tror att den kommer att stiga ungefär i linje med Riksbankens prognosbana framöver.

"Men det kommer inte vara tillräckligt för en räntehöjning tror vi. Ett skäl är att uppgången främst kommer att vara en temporär uppgång i varuinflationen. Ytterligare ett skäl är att vi tror att Riksbanken kommer att sänka sin inflationsprognos för 2019 i de kommande penningpolitiska rapporterna", skriver Torbjörn Isaksson.

Europeiska statspappersräntor noteras nära nivåerna vid svensk torsdagsstängning på fredagsförmiddagen. Euron fortsätter dock att stärkas något ytterligare efter att ha lyft på torsdagseftermiddagen av en kombination av oväntat låg augusti-inflation i USA och positiva inflationskommentarer från ECB-chefen Mario Draghi vid presskonferensen efter räntebeskedet.

Klockan 11.00 ska Eurostat redovisa handelsbalans för juli och arbetskostnader för andra kvartalet.

Amerikanska statspappersräntor stiger marginellt i den europeiska handeln på fredagsförmiddagen. Även om torsdagens oväntat svaga augusti-KPI pressade ner dollarn mot euron blev effekten på korta amerikanska obligationsräntor måttlig, ett snabbt dipp för tvåårsräntan omedelbart efter KPI-data hämtades snart in och noteringarna på samma nivå som före KPI-statistiken. Utvecklingen var likartad för tioårsräntan.

Terminsmarknaden har dock blivit marginellt mindre övertygad om att Fed verkligen kommer att höja räntan i både september och december, enligt CME Groups FedWatch Tool. Den prissatta sannolikheten för att Fed fundsräntan ska ha höjt två gånger efter FOMC-mötet i december har sjunkit till 75,4 procent, från 79,7 procent.

I eftermiddag riktas blickarna mot amerikansk detaljhandelsdata och importpriser för augusti, klockan 14.30, industriproduktion för samma månad, klockan 15.15, och preliminära Michiganindex för september, klockan 16.00.

På fredagens Fedagenda märks anföranden från Charles Evans, klockan 15.00, och Eric Rosengren, klockan 16.00. På lördagen inleds Fedledamöternas tysta period inför FOMC-mötet den 25-26 september.
fredag kl 10.35 (torsdag kl 16.15)
==================================
USD/SEK 8:9959 (8:9384) Statsobl 2y -0,47 (-0,45)
EUR/SEK 10:5318 (10:4523) Statsobl 10y 0,55 (0,57)
EUR/USD 1:1707 (1:1694) Ty obl 10 0,43 (0,44)
US obl 10 2,97 (2,97)