Stockholm 17:30
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-15 15:17:38

Analysguiden: Stororder för SDC indikerar bull-scenario för Ecoclime-aktien

SDC Automation, ett bolag inom fastighetsautomation som utgör ett av Ecoclime Groups tre affärsområden, har vunnit 55 miljoner kronor i projekt för automatisering av serverhallar i Norden. Ordern kan ställas i relation till SDC Automations intäkter som låg på 11,7 miljoner kronor 2017 och på samma nivå 2018. SDC Automations resultat år 2017 uppgick till 0,45 miljoner kronor.


SDC Automation, ett bolag inom fastighetsautomation som utgör ett av Ecoclime Groups tre affärsområden, har vunnit 55 miljoner kronor i projekt för automatisering av serverhallar i Norden. Ordern kan ställas i relation till SDC Automations intäkter som låg på 11,7 miljoner kronor 2017 och på samma nivå 2018. SDC Automations resultat år 2017 uppgick till 0,45 miljoner kronor.

Ordern kommer från en av världens största molntjänst- och e-handelsföretag och avser tre serverhallar. Den nya storordern bekräftar att SDC Automation har ett högkvalitativt system för styrning av klimatet i dessa serverhallar. Detta då ordern har vunnits i upphandlad konkurrens med mycket starka och etablerade konkurrenter. Det är också ett kvitto på att Ecoclime strategi med accelererade tillväxt fungerar väl. Koncernen har fått in nya bolag och ledande befattningshavare som driver affärerna, där extra synergier uppstår vid försäljning av koncerngemensamma produkter.

Hela Ecoclime-gruppen låg på en omsättning på 80 miljoner kronor i årstakt vid årsskiftet 2018/19. Vår helårsårsprognos för koncernen är en omsättning på 93,4 miljoner kronor 2019 med ett rörelseresultat på 10,6 miljoner kronor. Nästan hela den prognosticerade omsättningstillväxten för helåret 2019 motsvaras av etapp II värd 9 miljoner kronor i denna leverans från SDC Automation (!) Det är i en indikation på att vi kan komma att behöva justera upp våra intäkts- och resultatestimat för Ecoclime-koncernen i samband med nästa rapporttillfälle den 23 maj 2019.

Syns inte bilder? Läs här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/kommentar-ecoclime-stororder-sdc-indikerar-bull-scenario-ecoclime-aktien).

[wysiwyg_image]

Vårt Bear-scenario ger ett DCF-värde för Ecoclime-aktien på 5,5 kronor per aktie, medan vårt Bas-scenario resulterar i 8,7 kronor per aktie och Bull-scenariot ger 11,7 kronor per aktie. Koncernen kan alltså vara på väg att närma sig Bull-scenariot i våra prognoser. Aktien handlas i skrivande stund till 7,85 kronor och känns alltså klart intressant.

Läs vår senast uppdaterade Ecoclime-analys här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-ecoclime-installationer-gar-starkt).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden). 
Attached html: HTML