Stockholm 14:12
0,00% Idag
-2,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-25 07:32:25

MAHA ENERGY: MEDDELAR ÖKADE RESERVER TIEFÄLTET I BRASILIENSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oljebolaget Maha Energy meddelar ökade olje- och gasreserver vid Tiefältet i Brasilien efter borrningar nyligen vid Attic Well.

Bevisade oljereserver uppgick per den 1 augusti till 5,2 miljoner fat olja (MMSTB) att jämföra med 4,6 miljoner vid senaste årsskiftet. Medräknat sannolika reserver var motsvarande siffra 17,4 miljoner fat olja (MMSTB) den 1 augusti (10,7).

Bevisade gasreserver uppgick till 3.480 miljoner kubikfot gas (2.757) och inklusive sannolika reserver var siffran 12.209 miljoner kubikfot (6.454).