Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-27 08:28:30

24SEVEN OFFICE: MINUSRESULTAT OCH ÖKAD NETTOOMSÄTTNING 2 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade 24Sevenoffices nettoomsättning ökade med 32 procent under andra kvartalet till 33,2 miljoner kronor medan antalet kunder ökade med 33 procent till 42.300.

Rörelseresultatet under andra kvartalet uppgick till -8,5 miljoner kronor, att jämföra med ett resultat på +1,6 miljoner kronor samma kvartal föregående år.

Anledningen bakom rörelseförlusten uppges vara bolagets strategi att bygga upp en organisation som kan hantera större volymer av kunder och generera tillväxt, samtidigt som bolaget marknadsförs.

"Detta medför naturligtvis att kostnaderna ökar på kort sikt och att rörelseresultatet blir lägre under denna period, speciellt när det mesta av investeringen dras av direkt på resultatet och inte blir aktiverad. Denna satsning är främsta skälet till att vi under andra kvartalet hade ett negativt rörelseresultat", skriver bolagets vd Ståle Risa i rapporten.