Stockholm 11:41
-0,28% Idag
-2,60% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-12 13:00:00

Atrium Ljungberg låter konstverket på Kungsholmen visas en vecka

Atrium Ljungberg har tagit beslut om att låta konstverket med den blå penisen sitta uppe i en vecka. Bolaget ser till de närmaste grannarnas intressen men vill samtidigt värna om den konstnärliga friheten. Genom att låta konstverket sitta uppe under en vecka ger Atrium Ljungberg den intresserade allmänheten möjlighet att ta del av verket. 


Sedan ett antal år tillbaka har Atrium Ljungberg givit konstnärskollektivet Livet möjlighet att skapa konstverk på husgaveln på Kronobergsgatan 35. De får alltid konstnärlig frihet i skapandet av sina verk. På morgonen onsdagen den 11 april fick Atrium Ljungberg, samtidigt som alla andra Kungsholmsbor, se Kollektivet Livets nya verk för första gången.  

Verket, som är döpt till "FUCK THE WORLD", föreställer en blå penis och är målad av konstnären Carolina Falkholt som tidigare har fått mycket uppmärksamhet för liknande verk, bland annat i New York.

Verket har på kort tid fått mycket uppmärksamhet och skapat reaktioner även i Sverige. Vissa är positiva till verket och tycker att det fyller en viktig del i debatten om sexualitet, kropp och kön. Andra, i synnerhet grannar, har mottagit verket mindre väl och uppfattar det som stötande.

Konstverken på husfasaden Kronobergsgatan är inte permanenta utan byts normalt ut med några månaders mellanrum. Med en ambition om att se till de närmaste grannarnas intresse och samtidigt värna Kollektivet Livets konstnärliga frihet har Atrium Ljungberg därför tagit beslut om att låta konstverket få sitta uppe i en vecka för allmänheten att ta del av.

- "Kultur och konst är en viktig del i utvecklingen av intressanta stadsmiljöer. Vi är givetvis måna om den konstnärliga friheten men samtidigt måste vi respektera de närmaste grannarnas åsikter. Genom att låta verket sitta uppe under en kortare period erbjuder vi alla intresserade att ta del av verket, säger Camilla Klint, marknadsområdeschef Atrium Ljungberg.

Nacka, 2018-04-12
Atrium Ljungberg AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Camilla Klint, marknadsområdeschef Atrium Ljungberg, camilla.klint@al.se
070 - 399 69 99


Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Vår huvudinriktning är handel och kontor, men våra levande stadsmiljöer rymmer okcså bostäder, kultur, service och lärande. Det är så vi skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. Vi finns där Sverige växer; Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Lika självklart som det är att bygga attraktiva platser för framtiden, lika självklart är det att skapa ett långsiktigt värde - för oss, våra kunder och för samhället. Atrium Ljungberg är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 1994.

Läs mer på www.al.se (http://www.atriumljungberg.se/).


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF