Stockholm 17:30
0,00% Idag
-7,45% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-01-14 15:10:10

PM DETTA HÄNDER MÅNDAG 17 JANUARISTÄMMOR

- Real Fastigheter (extra), Scape Technologies (extra), Xintela (extra)BÖRSSTATISTIK

- Svolder: presenterar substansvärde


EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM

- Bonzun: teckningsperiod i företrädesemission inleds (avslutas 31 januari)

- Hövding: acceptperiod i Fosielunds budpliktsbud väntas inledas (väntas avslutas 8 februari)


ÖVRIGT BOLAG OCH BÖRS

- Börs: USA-börserna stängda


MAKROSTATISTIK

- Japan: maskinorder november kl 0.50

- Kina: industriproduktion, detaljhandel, investeringar december kl 3.00

- Kina: arbetslöshet december kl 3.00

- Kina: BNP 4 kv kl 3.00

- Italien: KPI (def) december kl 10.00

- AF: veckostatistik kl 12.00


POLITIK

- Eurogrupp: möte