Stockholm 11:02
0,00% Idag
+28,37% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-10-26 14:07:12

Valberedning utsedd inför NFO Drives AB årsstämma 2022


Valberedningens ledamöter inför NFO Drives årsstämma 2022 har nu utsetts. I enlighet med

årsstämmans beslut ska NFO Drives valberedning bestå av tre till fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av de röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen.

Valberedningen har följande sammansättning:

Birgitta Svensson, valberedningens ordförande

Erik Ivarsson (representerar Grenspecialisten)

Lennart Persson (representerar Lars Svensson)

Håkan Persson

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelse samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor samt Stämmoordförande.

Kontakt valberedningen:

Birgitta Svensson

gittan23@icloud.com


Johan Braun

VD
0454-37029
johan.braun@nfodrives.se


Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF