Stockholm 17:30
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-19 14:13:44

ECOCLIME: EMISSIONEN TECKNADES TILL 88%, TILLFÖR 51 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) Företrädesemission i Spotlight-bolaget Ecoclime tecknades till 88 procent och tillför bolaget 51,2 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 9 miljoner kronor, varav ersättning för garantiåtaganden utgör runt 2,4 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionskostnaderna uppgick således till i storleksordningen 17-18 procent av det tillförda beloppet.

Företrädesemissionen var säkerställd upp till cirka 70 procent av emissionsvolymen. Emissionsgarantierna har således inte tagits i anspråk. För garantiåtaganden utgick ersättning om 7 procent på garanterat belopp.

Planen var att ta in upp till 58,3 miljoner kronor. Av det tecknade beloppet 51,2 miljoner kronor tecknades 61 procent med stöd av företrädesrätt medan 39 procent tecknades utan företrädesrätt.

"I detta svåra marknadsklimat är jag ändå nöjd över det förtroende och stora intresse som våra aktieägare och övriga visat i samband med emissionen. Företrädesemissionen ger oss resurser att fortsätta vår expansionsdrivna tillväxt där målet är att nå en rullande årsomsättning om 500 miljoner år 2021", säger vd Lennart Olofsson.

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, Wistrand Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare medan Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i samband med företrädesmissionen.


Graf: Ecoclimes kursutveckling hittills under 2018

image

Bildkälla: Infront