Stockholm 12:00
0,00% Idag
+7,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-12-18 13:53:21

Liv ihop: höjning av schablonbeloppet

Sveriges riksdag har nu beslutat att schablonbeloppet för assistansersättning skall inför 2021 höjas med 3,5 procent, motsvarande en höjning om 10,70 kronor.


LIV IHOP: HÖJNING AV SCHABLONBELOPPET

Sveriges riksdag har nu beslutat att schablonbeloppet för assistansersättning skall inför 2021 höjas med 3,5 procent, motsvarande en höjning om 10,70 kronor.

Riksdagen har nu beslutat att följa regeringens beslut om höjning av schablonbeloppet för assistansersättning till 315 kronor för 2021 från dagen nivå om 304,30 kronor. Höjningen är styrt av de uppskattade kostnaderna för att bedriva assistans.

Liv ihop har de senaste åren investerat i kvalitetslyftande åtgärder och välkomnar idag riksdagens beslut som möjliggör att även fortsättningsvis bedriva personlig assistans i linje med bolagets kvalitetsmål. Bolaget uppskattar att cirka hälften av höjningen kommer bidra till en generell marginalförstärkare.

"Äntligen har riksdagen beslutat om en årlig höjning som faktiskt återspeglar branschens behov. Våra satsningar inom kvalitet och digitalisering fortsätter och höjningen underlättar dessa." säger Nils Stiernstedt, VD.

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Liv-ihop-hojning-av-schablonbeloppet.pdf
Liv-ihop-hojning-av-schablonbeloppet.docx

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning, olika typer av boendestöd samt hemtjänst. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress ca@mangold.se.