Stockholm 17:30
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-18 08:25:37

MAHA ENERGY: RESERVER SJÖNK I LAK, ÖKADE I TARTARUGA PER 31/12STOCKHOLM (Direkt) Maha Energys 2P-reserver sjönk med cirka 5 procent per den 31 december 2018 jämfört med utgången av 2017. Främsta anledningen är en minskning i förmodad återvinningsgrad i LAK-reserverna. Däremot steg bolagets reserver i Brasilien väsentligt.

Det framgår av ett pressmeddelande innehållandes Mahas reservuppdatering per det senaste årsskiftet.

De främsta förändringar i reservvolymerna är 4,7 miljoner fats minskning i sannolika (probable) P50-reserver vid LAK och 3,1 miljoner fats ökning av P50-reserver vid Tartaruga.