Stockholm 17:30
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-24 12:03:50

FAST PARTNER: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 245 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Fast Partner hyresintäkter uppgick till 428 miljoner kronor det tredje kvartalet 2019, jämfört med 409 kvartalet innan.

Driftöverskottet uppgick till 300 miljoner kronor under tredje kvartalet, mot 286 miljoner andra kvartalet. Förvaltningsresultatet förbättrades till 245 miljoner kronor, jämfört med 201 miljoner under andra kvartalet.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 773 miljoner kronor i kvartalet, mot 241 miljoner föregående kvartal.

"Det är Fast Partners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 miljoner kronor. Som Fastpartner tidigare informerat kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta innebär att avkastning är överordnad expansion", heter det.