Stockholm 17:30
0,00% Idag
+16,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-04-27 10:00:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens delårsrapport januari-mars 2021

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") kommer att offentliggöra sin delårsrapport för januari-mars 2021 den 5 maj 2021 kl. 08:00 (CET). SBB:s vd Ilija Batljan presenterar resultatet samma dag kl. 10:00 (CET) via telefonkonferens och webcast.


Presentationen kommer att hållas på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-lösningen. Ingen förregistrering krävs.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig här: https://corporate.sbbnorden.se/sv/rapporter-och-presentationer/

Länk till webcast: https://tv.streamfabriken.com/samhallsbyggnadsbolaget-q1-2021

För att delta via telefon vänligen ring in på följande telefonnummer.

SE: +46 8 5664 2693
NO: +47 2396 3688
UK: +44 3333 009 031
US: +1 833 823 0589

En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand via webcastlänken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming. Investor Relations, ir@sbbnorden.seSamhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se /08-4638300). Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF