Stockholm 16:47
-0,80% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-06-07 09:07:48

FRONT OFFICE: SKA DELA UT HALVA ABELCO-INNEHAV OCH SÄLJA RESTENSTOCKHOLM (Direkt) Front Office föreslår att dela ut Abelco-aktier och kommer att kalla till extrastämma inom kort. Båda aktier handlas på NGM.

Förslaget innebär att för varje innehavd aktie i Front Office, oavsett aktieslag, erhålls en (1) aktie i Abelco. Om bolagsstämman bifaller förslaget kommer således 15.174.996 aktier att delas ut. Som tidigare meddelats kommer preferensaktierna att konverteras till B-aktier. Förslaget förutsätter att denna konvertering är verkställd innan utdelning sker.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen har även beslutat att avyttra bolagets resterande innehav i Abelco. Försäljningen sker utanför marknaden till investerare vilka styrelsen bedömer har ett långsiktigt ägarintresse i Abelco.

"Front Office medverkade till att kapitalisera upp Abelco och förbereda bolaget för notering med en helt ny verksamhetsinriktning såsom investmentbolag. Med alla mått mätt var det en lyckad operation. I Abelcos nästa fas som högutdelande investmentbolag är det av största vikt att bolaget kan agera självständigt utan att vara i beroendeställning gentemot Front Office", kommenterar Front Office.