Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-08 14:41:20

CombiGene har idag lanserat sin nya webbplats www.combigene.com


Den nya webbplatsen har utvecklats för att ge våra aktieägare och nuvarande och potentiella partner ett enkelt sätt ska hitta information om vår verksamhet, samtidigt som den nya webben på ett tydligare sätt visar CombiGene som ett genterapibolag i forskningens absoluta framkant.


CombiGene AB (publ)

Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com


CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.

 CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF