Stockholm 17:30
-0,55% Idag
+12,01% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-03 16:00:02

A1M Pharma offentliggör årsredovisning för 2017


A1M PHARMA OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2017

A1M Pharma AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.a1m.se samt via bifogad PDF.

2018-05-03

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
A1M Pharma Pressrelease 2018-05-03.pdf
A1M Pharma Arsredovisning 2017.pdf

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer bland annat vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML