Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,80% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-03-26 15:00:00

Fastpartner: Årsredovisning 2019

Fastpartners årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att finnas tillgänglig i mitten av april på bolagets kontor. För de som önskar erhålla ett tryckt exemplar av årsredovisningen går det bra att beställa den via info@fastpartner.se


Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att publiceras under april månad.
Stockholm den 26 mars 2020
För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 - 402 34 65
 
Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl 15:00.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF