Stockholm 17:13
-1,63% Idag
+17,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-07-12 08:53:01

PALLAS GROUP: SKA GENOMGÅ NY LISTNINGSPROCESS PÅ FIRST NORTHSTOCKHOLM (Direkt) Tankfartygägaren Pallas Group ska genomgå en ny listningsprocess på Nasdaq First North, till följd av förvärvet av Smart Energy Sweden Fuels.

Det har Nasdaq meddelat bolaget, enligt ett pressmeddelande.

"Beslutet är taget med bakgrund i att Nasdaq anser förvärvet medföra en väsentlig förändring av Pallas verksamhet, ägarstruktur och kapitalstruktur", skriver Pallas.

Den 28 juni meddelade Pallas att det förvärvar sitt systerbolag Smart Energy Sweden Fuels. Köpeskillingen, som är preliminär, uppgår till 120 miljoner kronor och ska erläggas genom reverser.

Styrelsen i Pallas kommer att föreslå bolagsstämman beslut om nyemission (kvittningsemission)

Efter kvittningsemissionerna för de två reverserna skulle Pallas moderbolag Smart Energy Sweden Group inneha 87,49 procent av rösterna i Pallas och övriga aktieägare 12,51 procent. Smart Energy Sweden Group har cirka 4.500 aktieägare och har meddelat att avsikten är att dela ut aktierna i Pallas till de 4.500 aktieägarna.

Pallas omsättning på årsbasis beräknas öka till cirka 640 miljoner kronor efter förvärvet och balansomslutningen kommer att ligga på 250-270 miljoner kronor.